Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά :

Ψαρέψτε τις απογευματινλες ώρες και τις βραδυνές για σαργούς μπροστά στην εκκλησία πάνω στις πλάκες. Για τσιπούρες, καλύτερα είναι τις μεσημεριανες ώρες δεξιά απο την εκκλησία στην παραλία.

Screenshot from 2014-02-28 02:57:35 Screenshot from 2014-02-28 02:57:04 Screenshot from 2014-02-28 02:57:15 Screenshot from 2014-02-28 02:57:25